1 พงศาวดาร 17:8

1 พงศาวดาร 17:8 THSV11

และเราได้อยู่กับเจ้าในทุกที่ที่เจ้าไป และได้กำจัดศัตรูทั้งหลายของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเราจะให้เจ้ามีชื่อเหมือนกับชื่อของบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ในโลก

https://www.bible.com/th/bible/174/1CH.17.8.THSV11

Leave a Comment

Your email address will not be published.