1 ทิโมธี 1:5

1 ทิโมธี 1:5 TH1971

แต่จุดประสงค์แห่งคำกำชับนั้นก็คือ ให้มีความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสำนึกว่าตนชอบ และจากความเชื่ออันจริงใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.