ไม่ถูกซัดไปซัดมา

Intimacy Sunday 28 October 2018
“เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่าง ด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวง”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:14‬ ‭THSV11‬‬
+ คำสอนที่ไม่ถูกต้องยังจะคอยล่อลวง ให้เราไขว้เขวจากความจริงในพระเยซูคริสต์ การเสริมสร้างด้วยของประทาน ในฝ่ายจิตวิญญาณจะช่วยเราให้มั่นคงในทางพระองค์ 
+ ชีวิตของเรายังจะถูกล่อลวงให้หลงเจิ่นจากทางพระองค์ เสมอ ถ้าเราไม่ระวังระไวชีวิตของเรา ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้ผ่านช่วงเวลาต่างๆ เหล่านั้นไปให้ได้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.