ให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับพวกเจ้า ให้เป็นเดือนแรกในปีสำหรับพวกเจ้า

พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนในแผ่นดินอียิปต์ว่า 2“ให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับพวกเจ้า ให้เป็นเดือนแรกในปีสำหรับพวกเจ้า  อพย 12:1-2
พระยาเวห์ได้ตั้งพิธีปัสกาเอาไว้ ให้อิสราเอลได้ระลึกถึงเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่นี้คือการช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์  โดยมีสัญลักษณ์ในภัยพิบัติสุดท้ายคือเลือดที่ทาที่วงกบประตู เพื่ออิสราเอลจะได้รอดจากความตาย
เมื่อมาถึงเรา ปัสกาทำให้เราได้ระลึกพระคุณของพระเยซูที่ได้มาบังเกิดและได้มาไถ่บาปเราด้วยโลหิตประเสริฐของพระองค์ และให้เราระลึกพระองค์ผ่านพิธีมหาสนิทและรอคอยการกลับมาของพระองค์ด้วยใจชื่นชมยินดี

Leave a Comment

Your email address will not be published.