ให้สิ่งไม่ดีหายไป ด้วยพระคุณพระเยซู

Intimacy Monday 5 November 2018
“คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไป แต่จงใช้มือ [ของตน] ตรากตรำทำงานที่ดีดีกว่า เพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนที่มีความจำเป็น อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:28-29‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ให้สิ่งเก่าๆ ที่ไม่ดีในอดีตหมดไป แต่ให้ทำในสิ่งที่ควรทำ ให้พระวิญญาณเข้ามาเปลี่ยน  ทั้งการกระทำและคำพูด ต้องให้พระองค์เข้ามาช่วย คำพูดที่ดี เริ่มจากภายในที่ถูกต้อง และพระทัยของพระองค์จะได้นำหน้า ทุกการกระทำและคำพูดให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระบิดาε

Leave a Comment

Your email address will not be published.