ในเวลาของเราอาจดูช้า และในเวลาพระบิดาไม่เคยมาสาย

14ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ขึ้นจากหล่ม อย่าปล่อยให้ข้าพระองค์จมเลย
ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากคนที่เกลียดชังข้าพระองค์
และพ้นจากน้ำลึก
15ขออย่าให้น้ำท่วมข้าพระองค์
อย่าให้ที่ลึกกลืนข้าพระองค์เสีย
อย่าให้ปากแดนคนตายงับข้าพระองค์ไว้ สดุดี 69 : 14-15

พระเจ้ามีแผนการที่ดีเลิศสำหรับชีวิตเราเสมอ ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร พระองค์รักเราในฐานะลูกของพระองค์ เสมอและตลอดไป

และเป็นไปในหลาย ๆ วาระ ที่พระเจ้าอนุญาตให้เราต้องเผชิญความยากลำบาก และดูเหมือนว่าจะยังไม่มีทางออก สำหรับสถานการณ์ที่เราเผชิญ

เช่นเดียวกับพระวนะที่ให้ภาพที่กล่าวถึงการช่วยกู้จากการจมอยู่ในหล่ม นั่นหมายถึงพระเจ้าอนุญาตให้เราพลัดตกลงไปและให้เรากำลังเผชิญสภาวะค่อย ๆ จม

ในการดำเนินชีวิตเราก็อาจเผชิญสภาวะเช่นนี้ด้วย คือ ต้องเผชิญความลำบาก อย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะถลำลึกลงไปเรื่อย ๆ และไม่มีใครเข้ามาช่วยเราเลย

และแน่นอนที่สุดว่า พระองค์ไม่เคยมาสาย เมื่อเราถูกทดสอบ จนเป็นที่พอพระทัย หรือจะเป้นเวลาการช่วยเหลือ ช่วยกู้ของพระองค์ พระองค์ ก็จะทำในเวลาของพระองค์ทันที นั่นคือไม่เคยสายเลย และทำให้เราได้รับการช่วยเหลือ รับการช่วยกู้ อย่างทันเวลา

” ในเวลาของเราอาจดูช้า และในเวลาพระบิดาไม่เคยมาสาย ”

ขอบพระคุณพระบิดา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.