ในวาระสุดท้ายจะมีคนที่ชอบเยาะเย้ยเกิดขึ้น ที่ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเอง

ท่านเหล่านั้นบอกท่านว่า “ในวาระสุดท้ายจะมีคนที่ชอบเยาะเย้ยเกิดขึ้น ที่ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเอง” ยูดา 18

เราอยู่ในช่วงยุคสุดท้าย ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา เราอยู่ระหว่างนี้ และสิ่งที่ยูดากล่าวถึงคือ คนที่ชอบเยาะเย้ย ที่ดำเนินชีวิตตามความชั่วของตัวเอง พระวจนะหลายตอน กล่าวถึงความชั่ว มากมาย ที่จะเกิดขึ้น

ดังเช่นใน 2 ทธ 3:1-3 “1แต่จงเข้าใจข้อนี้คือ วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว 2เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย 3ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี 4ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า ”

นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเราได้เห็นแล้วว่าเป็ฯอย่างไร เมื่อคนไม่พึ่งพาความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ยากนักที่เขาจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซู พระเจ้าเท่านั้นที่เราต้องแสวงหาและพึ่งพา เนื้อหนังจะทวีมากขึ้น เราต้องให้ฤทธื์เดชพระวิญญาณช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เราต้องขอพระองค์นำเราทุกเวลา

Leave a Comment

Your email address will not be published.