ใคร่ครวญพระธรรมยูดา

“ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดา และผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์”
‭‭ยูดา‬ ‭1:1‬ ‭TH1971‬‬
ยูดาห์เป็นอีกคนที่มีบทบาทต่อพระราชกิจของพระเจ้านับแต่ที่sdเยซูได้กลับสู่สรวรรค์ และท่านเอง ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูตั้งแต่แรก แม้ว่าท่านจะใกล้ชิดกับพระเยซูในฐานะน้องชายก็ตาม
แต่หลังจากการฟิ้นคืนพระชนม์ ยูดาห์จึงกลับใจ และได้มีส่วนอย่างมากในการเป็นผู้นำที่กรุงเยรูซาเล็ม
หลายครั้งคนที่เราคาดหวังให้เขาได้มาหาพระเจ้า และเราเชื่อว่าเขาจะเป็นพรกับคนอื่นๆ ได้ นั้น ก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อในเวลาที่เราต้องการ แต่พระเจ้ามีเวลาของพระองค์ เราทำหน้าที่ในการประกาศ และสำแดง ช่วยเหลือและอธิษฐานเผื่อ อย่างซื่อสัตย์ และพระองค์จะเป็นผู้ที่นำวิญญาณของเขา มาเมื่อถึงเวลา

Leave a Comment

Your email address will not be published.