ใข้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์

Intimacy Sunday 18 November 2018
“จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เรามีเวลาที่พระบิดาได้จัดเตรียมไว้ให้เราเท่ากัน และเราต้องพยายามใช้ทุกโอกาสในการมีส่วน ทำให้พระราชกิจของพระเยซูคริสต์สำเร็จ 
 
+ โลกนี้ครอบครองโดยมาร และกำลังเสื่อมทรามลง การชั่วร้าย เกิดขึ้นอย่างดาษดื่น ขอฤทธิ์อำนาจพระองค์ทำงานอยู่เหนือชีวิตเราและมีชัยเหนือโลกต่อไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.