โมเสสเคยตั้งเต็นท์หลังหนึ่งไว้ข้างนอกไกลจากค่าย และเรียกว่า เต็นท์นัดพบ

7โมเสสเคยตั้งเต็นท์หลังหนึ่งไว้ข้างนอกไกลจากค่าย และเรียกว่า เต็นท์นัดพบ ต่อมาทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระยาห์เวห์ ก็มักจะออกไปยังเต็นท์นัดพบซึ่งตั้งอยู่นอกค่าย อพย 33 : 7

เมื่ออิสราเอลต้องการเข้าเฝ้าพระเจ้า พวกเขาต้องไปที่เต็นท์นัดพบ ตามที่โมเสสได้ทำเอาไว้ เป็นที่ ๆ เจาะจงในการมาของพระเจ้า ซึ่งใครจะเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ต้องมาที่นี่ และคงจะมีคนเป็นจำนวนมากที่อยากเข้าเฝ้าพระเจ้า

พระคุณพระเจ้ามาถึงเราเมื่อพระวิญญาณได้อยู่ในเราและเราเองสามารถเข้าหาพระองค์ พูดคุยและปฎิสัมพันธ์กับพระองค์ได้ตลอดเวลา นี่เป็นสิทธิพิเศษที่เกิดขึ้นในยุคของเราอย่างมาก เราต้องฉวยเอาไว้ และใช้เวลากับพระวิญญาณอย่างคุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน ให้เกิดการสนิทสนมอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.