โมเสสจึงเลือกคนที่มีความสามารถจากคนอิสราเอลทั้งหมด และตั้งให้เป็นหัวหน้าประชาชน

Intimacy Sunday 4 August 2019
โมเสสก็เชื่อฟังถ้อยคำของพ่อตา และทำตามที่ท่านกล่าวทุกประการ โมเสสจึงเลือกคนที่มีความสามารถจากคนอิสราเอลทั้งหมด และตั้งให้เป็นหัวหน้าประชาชน เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิบคนบ้าง
อพยพ 18:24‭-‬25 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.18.24-25.THSV11

หลายครั้งพระเจ้าก็ส่งผู้รับใช้ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง ผู้นำ หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้เชิ่อในพระเจ้า เข้ามาแนะนำสิ่งดีให้แก่เรา เพื่อให้เราได้รับพระพร ดังนั้นเราต้องไวที่จะตอบสนอง ต่อการจัดสรรที่พระองค์ได้นำมาให้แก่เรา

ยิ่งเรามีคำแนะนำมากก็จะช่วยให้เราได้ คิดและ นำไปใช้ได้หลากหลาย ทั้งสิ้นเมื่อเราขอสติปัญญาจากพระองค์เพื่อให้เราได้ในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ แล้วพระองค์จะทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.