โมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟัง แต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ

โมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟัง แต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ และถูกเกณฑ์ให้ทำการหนักอย่างสาหัส”
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭6:9‬ ‭KJV‬‬
หลายครั้งเสียงของพระเจ้ามาถึงเราผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ แต่เราก็อาจจะละเลยหรือปฏิเสธเสียงนั้น เพราะ เราอาจจะสาละใน หรือหมดความหวังใจในพระสัญญา
เมื่อเราไวในเสียงของพระองค์และ รอคอย และมีเวลาในการฟังเสียงของพระองค์ เราได้ยินเสียงที่ชัดเจน และทำให้เราไม่พบาดจากทางของพระองค์ ความมั่นใจนี้พระเจ้าจะได้ รับรองเรา
ให้เรามีเวลาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.