โกรธได้แต่อย่าทำบาป

Intimacy Sunday 4 November 2018
““จะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป” อย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ อย่าให้โอกาสแก่มาร”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:26-27‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราโกรธได้ แต่ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดา คือโกรธตามชอบพระทัยพระองค์ แต่ต้องรีบขอการคืนดี ก่อนที่ตะวันจะตกดิน นี่เป็นหลักการคืนดีที่สำคัญ  ถ้าปล่อยเลยไปจะมีผลต่อจิตวิญญาณของเรา เราจะเปิดช่องให้มาร ซาตานเข้ามา ใส่ความคิดได้อย่างมาก และผิดจากที่พระองค์ปรารถนา. เราต้องระมัดระวังจิตวิญญาณเรา อยู่เสมอ ด้วย 

Leave a Comment

Your email address will not be published.