และบัดนี้จงไปเถิด เราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรห์

บัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้ว ทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขา 10และบัดนี้จงไปเถิด เราจะใช้เจ้าไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์” อพย 3 : 9-10
เมื่อพระเจ้ารู้ถึงภาระ ต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ พระองค์รู้ล่วงหน้าอยู่ทั้งสิ้นแล้ว และพระองค์ก็พร้อมที่จะเปิดเผยแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ให้แก่เราได้่รู้ เพื่อเราจะได้มีหนทางที่จะเดินต่อไปได้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และพระพรอย่างมาก
เมื่อเราใกล้ชิดพระองค์ และฟังพระองค์ พระองค์เองจะค่อย  ๆ เปิดเผยแผนการของพระองค์ วิธีการ แนวทาง ต่าง  ๆ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้บอกแก่เราเป็นการเจาะจงเพื่อเราจะสามารถดำเนินการตามได้  แม้สายตาของเราอาจจะยังเห็นอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า แต่หนทางที่พระองค์จะได้เปิดเผยนั้น ยิ่งใหญ่นัก
ให้เราไวและฟังเสียง แนวทางที่พระองค์จะนำและนำไปใช้ในการทำงาน ทั้งสิ้นให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.