และจงชักชวนคนที่ยังสงสัยอยู่ให้เขาเชื่อ

“และจงชักชวนคนที่ยังสงสัยอยู่ให้เขาเชื่อ”
‭‭ยูดา‬ ‭1:22‬ ‭TH1971‬‬
https://www.bible.com/275/jud.1.22.th1971

การชวนผู้ที่ยังสงสัยในพระเจ้าให้ตัดสินใจเชื่อวางใจ ในพระเจ้า เป็นพระมหาบัญชาที่เ พระเยซูได้สั่งให้เราทั้งหลายมีส่วน

บางคนอาจยังสงสัยในพระคุณความรอดผ่านทาง พระเยซู แต่เราต้องทำหน้าที่ อันสำคัญนี้ เพื่อความรอดนิรัน จะเป็นของเขาทั้งหลาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.