แม้แต่มีคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์ เมื่อโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสส

และพูดลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรี 9แม้แต่มีคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์ เมื่อโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสส ท่านเองก็ยังไม่บังอาจพูดลบหลู่มารเลย แต่พูดเพียงว่า “ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดุว่าเจ้าเถิด” ยูดา 1:9

มีคาเอลที่เป็นหัวหน้าฑูตสวรรค์เมื่อเผชิญหน้ากับมารเรื่องศพของโมเสส โมเสสตายที่ภูเขาเนโบในแผ่นดินโมอับ และท่านไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินพระสัญญา เรื่องศพ พระวจนะก็ไม่ได้บอกไว้ว่าฝังอยู่ที่ไหน แต่มีความเป็นไปได้ว่า มีอาเคลไม่ต้องการให้ มารใช้ศพของโมเสสเพื่อเป็นเครื่องมืออันไม่ชอบธรรม จึงเอาศพโมเสสไปและโต้เถึยงกับมาร

การเผชิญหน้ากับมาร เราไม่ต้องไปพูดจาหรือพูดลบหลู่มาร เราเพียงขอให้ฤทธิ์อำนาจพระเยซู นำการปลดปล่อยคนผีเข้า หรือการป่วยไข้ เรามุ่งไปที่พระเจ้า พระเยซูเท่านั้น ไม่ต้องไปยุ่งกับมาร

ก่อนที่มารลูซิเฟอร์จะล่วงหล่นจากสวรรค์เพราะความอิจฉา ลูซิเฟอร์เป็นหัวหน้าฑูสวรรค์ทั้งปวง และมีคาเอลก็เคารพต่อสิทธิอำนาจ โดยไม่แตะต้องเช่นกัน ท่าทีนี้ เป็นสิ่งสำคัญ แม้ผู้ที่มีอำนาจบนโลกไม่ได้เชื่อในพระเจ้า แต่เราก็ต้องยำเกรงและอยู่ในการปกครอง ตามชอบพระทัยของพระเจ้า เพื่อสำแดงเกลือและแสงสว่าง และความรัก ความรอดไปถึงพวกท่านเหล่านั้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.