แผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์

พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่า “เราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเรา ด้วยเหตุว่า แผ่นดินโลกเต็มด้วยความโหดร้ายเพราะการกระทำของมนุษย์ ดูเถิด เราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก ปฐก6:13
แม้ว่าพระเจ้าพูดกับโนอาห์ ถึงเรื่องการทำลายมนุษย์เพราะความบาปชั่วของพวกเขาเอง พระองค์ก็มีแผนการที่ดีเลิศจริง ๆ สำหรับมนุษย์ ที่อยู่บนโลกต่อจากนั้น สิ่งที่พระองค์ทำดูเหมือนรุนแรง แต่ทั้งสิ้น เป็นสิทธิอำนาจอันบริบูรณ์ของพระองค์
อย่างไรก็ดี พระองค์มีแผนการสำหรับเราทั้งหลายเสมอ เป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพ ตามที่พระวจนะได้ย้ำเตือนเอาไว้ ดังนั้น แม้เราอาจผิดพลาดไป แต่พระองค์ก็ยังคงเมตตาและช่วยเหลือ ทุกสิ่งให้ผ่านไปได้ และดำเนินอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.