แต่เราไม่‍ได้ยอมอ่อน‍ข้อให้กับพวก‍เขาแม้ชั่วประ‌เดี๋ยวเดียว

Intimacy Tuesday 5 February 2019
แต่เราไม่‍ได้ยอมอ่อน‍ข้อให้กับพวก‍เขาแม้ชั่วประ‌เดี๋ยวเดียว เพื่อให้ความจริงของข่าว‍ประ‌เสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่าน‍ทั้ง‍หลายต่อ‍ไป
กาลาเทีย 2:5 THSV11
  • การยืนหยัดในความเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก เราต้องรักษาความเชื่อของเราและปกป้อง ฝูงแกะของพระเจ้าไม่ให้หลงไปจากความจริงที่ถูกบิดเบือนนี้
  • การยืนหยัดในความเชื่ออาจทำให้คนเข้าใจปิดหรือไม่พอใจเราก็เป็นได้ ดังนั้นเราต้องรักษาใจและพึ่งพากำลังและสติปัญญาจากพระเจ้า
  • ถ้าเราปล่อยให้ความเชื่อที่ผิดๆ เข้ามาในคริสตจักรโดยไม่จัดการ ผลร้ายจะเกิดขึ้นตามมา อย่างน่าตกใจ เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรา อย่างที่สุด อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.