แต่จงระวังตัว และรักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดี

Intimacy Wednesday 4 March 2020

แต่จงระวังตัว และรักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดี เกรงว่าพวกท่านจะลืมสิ่งซึ่งนัยน์ตาได้เห็นนั้น และเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะหันไปเสียจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของพวกท่าน จงสอนเรื่องเหล่านี้ให้แก่ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่านว่า ฉธบ.4:9

หมายสำคัญ การอัศจรรย์ ประสบการณ์ที่พระบิดาได้ประทานให้แก่เรา ในตลอดช่วงเวลาที่เราได้รู้จักกับพระองค์นั้น เป็นเหมือนอนุสรณ์พระพรที่พระองค์ประทับเอาไว้ในใจของเรา ทำให้เรารับรู้การอยู่ใกล้และไม่ทอดทิ้งแม้เป็นคำร้องทูลอันเล็กน้อยของเราแต่อย่างใด

เมื่อเวลาผ่านไปเราต้องตระหนักให้มากขึ้น และรับประสบการณ์อันสดใหม่จากพระวิญญาณอยู่เสมอ พระบิดาให้เราได้เห็น ให้เราได้จดจำ สิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้สำแดงและตอบคำอธิษฐานเรา แม้ว่าพระองค์จะไม่เคยปรากฎให้เราได้เห็น แต่เรายังมั่นใจได้ว่าพระองค์อยู่ในเราและอยู่กับเราตลอดเวลา

ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร พระบิดายังคงอยู่กับเราเสมอ และได้ตอบคำอธฺิษฐาน คำวิงวอนของเราเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่เราต้องฝากทั้งหมดไว้กับพระองค์ พระบิดา ยาเวห์ที่รักของเราเท่านั้น

ตลอดวันคืนชีวิตของเรา ต้องมั่นคงในการอยู่ด้วยของพระบิดา ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราด้วย

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.