เอารองเท้าเป็นข่าวประเสริฐ

Intimacy Sunday 2 December 2018
“และเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐ แห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:15‬ ‭THSV11‬‬
+ “ รองเท้าข่าวประเสริฐ “ ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าไม่เพียงใช้ป้องกันวิญญาณจิตเท่านั้น แต่ยังบุกไปข้างหน้าด้วย ฤทธานุภาพแห่งข่าวประเสริฐ
+ ข่าวประเสริฐจะนำให้แผ่นดินและอาณาจักรของพระเยซูคริสต์เข้ามาสถาปนาไว้บนแผ่นดินโลก และจะแผ่ขยายต่อไปจนสุดปลายแผ่นดิน
+ เราต้องใส่ยุทธภัณฑ์รองเท้านี้ และใช้มันในการประกาศข่าวประเสริฐอยู่เป็นนิตย์

Leave a Comment

Your email address will not be published.