เอาความเชื่อเป็นโล่

Intimacy Monday 3 December 2018
“และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:16‬ ‭THSV11‬‬
+ ยุทธภัณฑ์ความเชื่อ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ความเชื่อเป็นเหมือนโล่ที่ใช้ดับศรเพลิงของมารร้าย ความเขื่อจะทำให้เรารักษาชีวิตในพระเยซูคริสต์ ไม่ให้ไขว้เขวใดๆ เมื่อมารพยายามเข้ามาทำลาย ชีวิต การล่อลวง การทำให้สงสัย การปรักปรำ
+  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรักษาความเชื่อนี้เอาไว้ที่เป็นดั่งโล่ ขอพระวิญญาณเป็นกำลังให้แก่ลูกด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.