เอาความรอดเป็นหมวกเหล็ก

Intimacy Tuesday 4 December 2018
“จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสง ของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:17‬ ‭THSV11‬‬
+ การเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกัน เป็นอีกยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณ เพราะมารจะพยายามทุกทางทำให้เราสงสัย ไม่มั่นใจในความรอดที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้  แต่เมื่อเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดพระวิญญาณ ยุทธภัณฑ์นี้จะมีพลัง
+ พระวจนะพระเจ้าเป็นอาวุธที่เราใช้ต่อสู้มาร เมื่อเราสะสมพระวจนะและใช้ในการฟาดฟันมาร ที่คอยล่อลวง เราจะมีชัยชนะ สิ่งสำคัญคือการสะสมความคมของพระแสง นี้ เราต้องอ่านพระวจนะอยู่เสมอ นำให้มาเป็นชีวิตทุกๆวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.