เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย

Intimacy Thursday 14 March 2019
เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย กท.5 :1
  • พระเยซูมาเพื่อเราโดยแท้ เพื่อให้เรามีเสรีภาพแท้ในพระนามพระองค์ โลกนี้ยั่วยวนใจเราอย่างมากมาย แม้พระเจ้าจะเตือนแล้วก็ตาม เมื่อถึงเวลาพระองค์จะจัดการ
  • เราในฐานะลูกของพระองค์ต้องไม่ดำเนินชีวิตในความเป็นทาสอีกต่อไป ขอพระวิญญาณช่วยเราให้อยู่เหนือชีวิตความเป็นทาสตลอดไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.