เวลาพลไพร่ทั้งปวงเห็นเสาเมฆนั้นตั้งอยู่ที่ประตูพลับพลาเมื่อไร ทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนนมัสการ

เวลาพลไพร่ทั้งปวงเห็นเสาเมฆนั้นตั้งอยู่ที่ประตูพลับพลาเมื่อไร ทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนนมัสการอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตน อพย 33:10

ทุกครั้งเมื่อเรานมัสการพระเจ้า เราก็กำลังนำการทรงสถิตของพระองค์ลงมาสู่ชีวิต จิตวิญญาณของเรา การนมัสการด้วยบทเพลงและการสรรเสริญพระองค์ ก็จะนำให้จิตวิญญาณเราได้สัมผัสการทรงสถิตได้มาก และการนมัสการพระเจ้าด้วยรูปแบบอื่น ๆ ก็สามารถนำการทรงสถิตของพระองค์ลงมาได้ ซึ่งจะนำให้เกิดความยำเกรง และเห็นฤทธิอำนาจ พระสิริของพระองค์ปกคลุมในที่ ๆ เรากำลังอยู่

สิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายเพื่อให้เราได้สัมผัสใน พระสิริและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ จะทำให้วิญญาณจิตเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจะนำให้เราได้มีประสบการณ์การใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นในแต่ละวัน สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.