เวลาของพระเจ้าจะมาถึงเรา ( Kairos )

เวลาของพระเจ้าจะมาถึงเรา ( Kairos )

“เวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐ” มาระโก 1:15

พระเจ้ามีวาระและเวลาสำหรับเราแต่ละคน เมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ หิวกระหาย ลึกในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณ ลึกในพระวจนะ และปรนนิบัติตามของประทานและตะลัน

เมื่อเป็นเวลาของพระเจ้า พระองค์จะเข้ามา ในช่วงเวลาของเราและจะทำการบางอย่างเพื่อนำเราให้ไปสู่แผนการ น้ำพระทัย ซึ่งอาจจะแตกต่างจากแผนงานที่ได้วางไว้

แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ แผนงานนั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด สำหรับชีวิตของเรา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.