เลือกพระเยซู ได้ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

เลือกพระเยซู ได้ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

“เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมา” มธ.16:26

เพราะเราทั้่งหลายอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณ ที่พระเยซูได้แลกมาด้วยชีวิตของพระองค์ ดังนั้น เราจึงต้องเข้าใจและดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณอย่างถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อของมารซาตานอีกต่อไป

1. ไม่เอาสิ่งของฝ่ายโลกมาแลกกับชีวิตฝ่ายวิญญาณ : สิ่งใดที่จะคอยดึงหรือหันเห หรือทำให้เนื้อหนังเราเป็นใหญ่เหนือชีวิตฝ่ายวิญญาณ ต้องหลีกหนี
2. ตระหนักว่าเรายังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ ( Spiritual Warfare ) แม้เรายังอยู่ในโลก แต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณเราเป็นของพระเยซูแล้ว มาร จะคอยหาวิธีดึงเราออกจากทางของพระบิดาในทุกวิธี และทุกเวลา เราจึงต้อง ระวังระไวอยู่่เสมอ
3. ต่อสู้ให้ถึงที่สุดด้วยการพึ่งพา ฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่ายอมอ่อนข้อให้มารซาตานทุกกรณี
4. แม้เราล้มลง เราก็ยังมีชัยชนะ โดยการอธิษฐานขอการชำระ แต่อย่าให้เป็นการเปิดช่องกระทำบาป

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.