เรียนรู้ความบาปของ คาอิน บาลาอัม และโคราห์

วิบัติมีแก่พวกเขา เพราะเขาดำเนินตามทางของคาอิน และปล่อยตัวทำตามความผิดพลาดของบาลาอัม เพราะเห็นแก่ได้ ฉะนั้นจึงพินาศไปอย่างกบฏของโคราห์ ยูดา1:11 (2)
บาปของคนสามคน ที่ยูดาห์ได้กล่าวถึงในตอนนี้ เพื่อไม่ให้เราดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดเช่นในอดีต

บาปของคาอิน กบฎต่อพระเจ้า เพราะไม่พอใจที่พระเจ้าพอพระทัยเครื่องเผาบูชาของอาเบล ทั้งที่คาอินไม่ได้ทำตามแบบอย่างที่พระเจ้าบอก คือการเอาผลที่ดีที่สุด มาถวาย คาอินทำในสิ่งที่ไม่ชอบพระทัยพระเจ้า

บาปของบาลาอัมคือรับสินบนจากบาลาค ในการที่สาปแช่งชนชาติของพระเจ้า แม้ว่าบาลาอัมจะพยายามเลี่ยง เพราะยำเกรงพระเจ้าในตอนแรก แต่สุดท้ายก็พลาดพลั้งไป และบาลาอัมนำให้อิสราเอลทำบาป เมื่อพระเจ้าให้ของประทาน ตะลัน เราต้องซื่อสัตย์ในการใช้เพื่อแผ่นดิน อาณาจักร และคริสตจักรของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อตนเอง

บาปของโคราห์ คือการกบฎ ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งโมเสส แม้โคราห์จะได้รับสิทธิ์ที่สำคัญคือเป็นเชื้อสายเลวี ซึ่งถูกแยกให้มาปรนนิบัติพระเจ้าโดยเฉพาะ แต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังคนที่พระเจ้าแต่งตั้ง เพราะพวกเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ที่พระเจ้าใช้โมเสสในการนำอิสราเอล เราต้องนบนอบเชื่อฟังผู้ที่มีสิทธิอำนาจเสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.