เราได้ยินเสียงร้องของพวกเขา

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในอียิปต์แล้ว เราได้ยินเสียงร้องของพวกเขา เพราะการกดขี่ของพวกนายทาส เรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆ ของเขา อพย 3 : 7

วิถีชีวิตคริสเตียนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เรายังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ แรงกดดัน ภาระ อุปสรรค รวมถึงปัญหาต่าง ๆที่คอยถาถมเข้ามา สิ่งที่เรารับรู้ได้คือพระเจ้าผู้สถิตบนสวรรค์เฝ้ามองดูเราอยู่ทุกเวลา และพระองค์ก็รับรู้ถึงสิ่งที่เราเผชิญอยู่ก่อนหมดแล้วทั้งสิ้น และพระองค์ก็มีแผนการที่จะจัดเตรียมให้เราได้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้ ด้วย

หน้าที่อันสำคัญของเราคือการที่รอคอยและไว้วางใจในพระทัยของพระองค์ พร้อมกับการอธฺิษฐานขอการช่วยเหลือ ช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ด้วย พระองค์ก็เป็นห่วงเราและปรารถนาจะช่วยเราให้ผ่านทุกสถานการณ์ไปให้ได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.