เราได้ยินคำบ่นของชนชาติอิสราเอลแล้ว

พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราได้ยินคำบ่นของชนชาติอิสราเอลแล้ว จงกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘ในเวลาโพล้เพล้ พวกเจ้าจะได้กินเนื้อ ทั้งในเวลาเช้าเจ้าจะได้อาหารกินจนอิ่ม แล้วเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า’ ”
อพยพ 16:11‭-‬12 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.16.11-12.THSV11

เมื่ออิสราเอลบ่นต่อว่า โมเสส หลังจากที่ออกมาจาก อียิปต์แล้ว พระเจ้าเมตตาอย่างมาก ที่ฟังคำ แม้ว่าจะเป็นคำบ่น พระเจ้าก็ยังโปรด ตอบคำบ่นนี้

พระเจ้าให้อาหารที่พวกเขาคงไม่คาดคิดว่าจะได้ทาน และพวกเขาก็ได้ตามที่เขา บ่นไป

พระบิดาเมตตาต่อเราในฐานะลูกของพระองค์อย่างมาก และพร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกๆ อย่าง แม้เราอาจทำให้พระองค์เสียใจอยู่บ่อยๆ นับเป็นพระคุณ ซ้อนพระคุณ แก่ชีวิตเราอย่างมาก

Leave a Comment

Your email address will not be published.