เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อม

เมื่ออายุอับรามได้ 99 ปี พระยาห์เวห์ทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อม 2เราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้า เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากมายมหาศาล”  ปฐก 17.1-2
พระเจ้าให้ความสำคัญกับพระสัญญาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง การมาพูดคุยกับอับรามในครั้งนี้ พระองค์ได้ย้ำพระสัญญาในเรื่องของการทวีเชื้อสายของท่าน แม้ ณ เวลานี้ ท่านยังไม่มีบุตร แต่ในที่สุดพระองค์ก็จะทำ  พระองค์มีเวลาสำหรับพระสัญญาของพระองค์
เมื่อเสียงพระเจ้ามาถึงเรา เราเองต้องมั่นใจในเสียงของพระองค์ ยิ่งเราใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ เราก็จะยิ่งเข้าใจถึงพระทัยของพระองค์ และการรอคอยเวลาของพระองค์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจพระองค์มากเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.