เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์

เราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์ และนำเขาออกจากแผ่นดินนั้น ไปยังแผ่นดินที่อุดม กว้างขวาง เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ อพย 3 : 8

พระเจ้ารู้ทุกสิ่งที่เราเผชิญอยู่ และพระองค์มีแผนการและพร้อมที่จะช่วยเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราเองได้ไว้วางใจในพระองค์ ด้วยสิ้นสุดจิต สุดใจแล้ว เราจะได้รับความช่วยเหลือ ในเวลาอันเหมาะสม พระองค์สัญญาว่าจะได้เราได้รับทุกสิ่งตามพระสัญญาของพระองค์ ดังนั้นเราต้องไว้วางใจในพระนามของพระองค์ ด้วย

พระเจ้าทราบถึงสิ่งที่อิสราเอลกำลังประสบอยู่ และพระองค์สัญญาผ่านโมเสสคือคนที่พระองค์เลือกเพื่อจะไปทำให้พันธกิจของพระองค์ผ่านชนชาติอิสราเอลนั้นสำเร็จ

Leave a Comment

Your email address will not be published.