เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว

เมื่อดวงอาทิตย์ตกและมืดมิดก็มีเตาที่ควันพลุ่งอยู่ และคบเพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้น 18ในวันนั้นพระยาห์เวห์ทรงทำพันธสัญญากับอับรามว่า “เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว ปฐก 15:17-18
อับรามถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาเวห์ และหลังจากนั้น พระยาเวห์ก็ได้ส่งคบเพลิงเลื่อนมาระหว่างกลางซีกสัตว์ ซึ่งเป็นภาพการเผาเครื่องบูชา เป็นการถวายแด่พระองค์ และพระองค์ก็พอพระทัย  พระยาเวห์ย้ำพระสัญญาของพระองค์ในเรื่อง การมอบดินแดนตามพระสัญญาให้แก่ท่าน
ชีวิตเราเป็นดังเครื่องเผาบูชา ที่มีชีวิต เมื่อเรามอบชีวิตแด่พระองค์ เราก็มอบเครื่องเผาบูชาแด่พระองค์ เราต้องรับการชำระชีวิตและอธิษฐานแด่พระองค์ด้วย เพื่อพระองค์จะได้พอพระทัย ในชีวิตเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.