เราต้องสำรวจตัวเราเองอยู่เสมอ

แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้า 5เพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้น จงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรก มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้า และจะย้ายคันประทีปของเจ้าออกจากที่ของมัน นอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่ Rev.2:4-5

คริสตจักรเอเฟซัสถูกกล่าวถึงในเรื่องของการทิ้งความรักดั้งเดิม พระเจ้าได้อวยพรพี่น้องในเอเฟซัสมากมาย ในฐานะที่เป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นไปได้ว่า เมื่อ บางคนมีทรัพย์สิน มากขึ้น ความสนใจเรื่องพระเจ้าก็ลดลง ความสัมพันธ์กับพระวิญญาณก็น้อยลง

จำเป็นที่เราต้องสำรวจตัวเราเองอยู่เสมอเพื่อให้เราเองสามารถที่จะตอบสนองความรักของพระเจ้าได้ทุก ๆ วัน และรับการเติมเต็มความรักที่มาจากพระเจ้า ให้ได้อย่างเต็มขนาด

Leave a Comment

Your email address will not be published.