เราจะได้นั่งร่วมกันกับพระเยซูคริสต์บนสวรรค์

Intimacy Sunday 23 September 2018
“และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:6‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราได้รับสิทธิพิเศษ ด้วยพระคุณของพระเจ้า ในการที่เราได้ รับพระคุณอันเหลือล้นที่มาจากพระองค์ ตัวเก่าเราได้ตายไปแล้วและชีวิตใหม่ก็ได้รับ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้ว 
+ มากกว่านั้นเรายังมั่นใจได้ว่าเราจะได้ไปสวรรค์นิรันดร์และได้นั่งอยู่ข้างพระเยซูอีกด้วย เราจึงต้องรักษาชีวิตของเราและเร่งกระทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.