เราจะให้อาหารตกลงมาเหมือนฝนจากท้องฟ้า สำหรับพวกเจ้า

แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “นี่แน่ะ เราจะให้อาหารตกลงมาเหมือนฝนจากท้องฟ้า สำหรับพวกเจ้า และทุกๆ วันก็ให้ประชาชนออกไปเก็บแต่พอกินเฉพาะวันหนึ่งๆ เพื่อเราจะได้ลองใจว่า พวกเขาจะดำเนินตามบัญญัติของเราหรือไม่?
อพยพ 16:4 THSV11
สถานการณ์ที่เราอาจต้องเผชิญกับคนที่บ่นต่อว่าพระเจ้า และเราอาจอยู่ในสถานการณ์นั้น และเราก็ยังไม่อาจจะทำอะไรได้ เพราะเราก็อธิษฐานและรอคอยการสำแดงจากพระองค์เช่นกัน
ยิ่งเราต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นตามขนาดพระคุณที่พระเจ้าประทานให้ เราเองยิ่งจะต้อง นิ่งสงบ วางใจในพระเจ้าด้วยสุดกำลัง และขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจยินดี เพราะเรารู้ว่าการดูแลของพระองค์จะมาถึงเราอย่างแน่นอน

Leave a Comment

Your email address will not be published.