เราจะเทวิญญาณของเราบนเชื้อสายของเจ้า และเทพรของเราบนลูกหลานของเจ้า

อิสยาห์ 44:3

เพราะเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหาย และลำธารลงบนพื้นดินแห้ง เราจะเทวิญญาณของเราบนเชื้อสายของเจ้า และเทพรของเราบนลูกหลานของเจ้า

พระคริสต์มาเพื่อช่วยให้คนที่หิวกระหายในฝ่ายวิญญาณได้รับการเติมเต็ม และผู้ที่ชีวิตแห้งแล้งในฝ่ายวิญญาณได้รับความชุ่มชื่นอีกครั้ง เพราะโลกนี้มี หลายสิ่งที่คอยดึงและฉุด ให้มนุษย์เหนื่อยล้า และไร้ซึ่งจุดหมายที่แท้จริง มนุษย์ยังคงสาละวนกับความปรารถนา ตามเนื้อหนัง ความต้องการของตนเอง และมารซาตานก็ทำให้ สิ่งเร้าต่าง ๆ มากมายทำให้มนุษย์ติดกับดัก

ไม่มีทางไหนเลยที่สามารถช่วยปลดปล่อย จิตวิญญาณ ได้นอกจากการกลับมาสู่อ้อมกอดของพระเยซูคริสต์ และการรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เท่านั้น เพราะพระคริสต์ก็มาเพื่อการนี้

ผู้ที่จิตวิญญาณหิวกระหาย
ผู้ที่จิตวิญญาณแห้งแล้ง

จงกลับมาสู่อ้อมกอดของพระบิดา และการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์เท่านั้นที่จะปลดปล่อยภาระหนักทั้งสิ้นที่เราเผชิญอยู่ได้ ขอกำลังและฤทธิ์อำนาจของพระองค์เข้ามาช่วย เรา ด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.