เราจะอยู่กับเจ้าแน่

พระองค์ตรัสว่า “เราจะอยู่กับเจ้าแน่ นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไป คือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้ว เจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้” อพย 3 : 12

หลาย ๆครั้งพระบิดา พระเจ้าของเราทั้งหลายได้เปิดเผยวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ ด้วยสติปัญญาและแผนงานซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจเรา พระองค์จะมีวิธี ที่เราต้องฟัง และไวในการฟังเสียงของพระองค์เพื่อว่า เราจะได้อยู่ในแผนงานที่พระองค์ได้สถาปนาขึ้นไว้

พระองค์ย้ำให้เรารู้ว่า “พระบิดาของเราจะอยู่กับเราเสมอ” แม้เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์แต่เราได้รับรู้ว่า พระองค์ยังอยู่ใกล้ และอยู่ในเรา จึงเป็นความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ปรนนิบัติพระองค์ต่อไปได้

หมายสำคัญเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้าจะสำแดงให้เราได้ทราบเมื่อสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำนั้น สำเร็จแล้ว นี่เป็นเรื่องที่เราต้องใกล้ชิดพระเจ้าอย่างมาก เพื่อรับการสำแดงจากพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.