เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า

เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า ผู้นำพวกเจ้าให้พ้นจากงานหนักที่คนอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ อพย 6:7

สมัยนั้น พระเจ้าได้สัญญาว่าจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าพระทั้งปวง ทั้งในอดีต และอนาคต เป็นสิทธิพิเศษจริง ๆ ที่พระองค์มีเมตตาเลือกชนชาติ เล็ก ๆ ที่ดื้อดึงต่อพระองค์นี้ ในการช่วยกู้พวกเขาจากชนชาติที่ยิ่งใหญ่เช่นอียิปต์

ถึงวันนี้ พระเจ้า เป็นพระเจ้าของเราด้วยเช่นกัน เป็นพระบิดาที่รักและปรารถนาที่จะใช้เวลากับเราเสมอและจะนำทิศทางเราให้ไปถึงแผนการและพระทัยของพระองค์ นี่ยิ่งเป็นสิทธิพิเศษมากจริง ๆเช่นกัน ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.