เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบ เพื่อประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้า

Intimacy Tuesday 6 August 2019
พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “นี่แน่ะ เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบ เพื่อประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้า แล้วจะได้เชื่อถือเจ้าเสมอ” เมื่อโมเสสนำถ้อยคำของประชาชนไปกราบทูลพระยาห์เวห์
อพยพ 19:9 THSV11
ในยุคนั้น ที่พระเจ้าทำงานผ่านบางคนที่พระองค์ได้เรียกไว้เป็นการเฉพาะ และพระองค์ได้บอกถึงวิธีที่พระองค์จะ เข้ามาเยี่ยมเยียนประชากรถของพระองค์  เพื่อนำความยำเกรงมาถึงพวกเขาและพวกเขาจะได้เชื่อฟัง คนที่พระองค์ได้แต่งตั้ง
เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ส่งพระวิญญาณ มาเพื่อให้เราได้มีสัมพันธ์สนิทร่วมกันกับพระองค์ ให้ใกล้และลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะพระวิญญาณที่อยู่ในเราสามสามารถที่จะสื่อสาร พูดคุยกับเราได้อยู่ตลอดเวลา เราต้องยิ่งใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ให้มากขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.