เราจะนำภัยพิบัติมาสู่ฟาโรห์และอียิปต์อีกอย่างเดียว หลังจากนั้นฟาโรห์จะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราจะนำภัยพิบัติมาสู่ฟาโรห์และอียิปต์อีกอย่างเดียว หลังจากนั้นฟาโรห์จะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่ เมื่อเขาปล่อยพวกเจ้าไป เขาจะไล่พวกเจ้าออกจากที่นี่จนหมดอย่างแน่นอน อพย 11 : 1
ตลอดช่วงเวลาที่โมเสสต้องเผชิญหน้ากับฟาโรห์ พระเจ้าได้บอกกับท่านก่อนทุกครั้ง ว่าจะต้องเจออะไร อย่างไร และจะมีอะไรเกิดขึ้น ใจฟาโรห์จะแข็งกระด้าง แล้วท่านควรทำอย่างไรต่อไป เหล่านี้เป็นรายละเอียดที่พระองค์ได้บอกอย่างชัดเจนแก่โมเสส และตลอดภัยพิบัติ 9 ครั้ง โมเสส ก็ตอบสนองพระองค์อย่างดี โดยการเชื่อฟังและกระทำตาม แม้ท่านไม่รู้ว่า ปลายทางจะจบอย่างไร
โมเสสรอคอยและฟังเสียงพระเจ้าทุกช่วงเวลา พระองค์จึงได้เวลาพูดกับท่าน และให้รายละเอียดในแต่ละเหตุการณ์อย่างชัดเจน เมื่อเราอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตในอนาคตของเรา มีอย่างเดียวเท่านั้นคือการพูดคุย รอคอย และฟังเสียงของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้นำ และบอกให้เราทราบอย่างชัดเจน

Leave a Comment

Your email address will not be published.