เราคือยาห์เวห์ เจ้าจงบอกฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ตามข้อความทั้งหมดที่เราได้บอกเจ้า

28ในวันที่พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสในแผ่นดินอียิปต์นั้น 29พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า “เราคือยาห์เวห์ เจ้าจงบอกฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ตามข้อความทั้งหมดที่เราได้บอกเจ้า” 30โมเสสกราบทูลพระยาห์เวห์ว่า “ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่เก่ง ไฉนฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์เล่า?” อพย 6 : 28-30
หลายครั้งเราก็อาจเป็นเหมือนโมเสส แม้ว่า พระเจ้าจะ้ได้ย้ำพระสัญญา และบอกกับเราอย่างช้ดเจนแล้ว แต่เราเองต่างหาก ที่อาจจะ พะว้าพะวงและขาดความมั่นใจ หรือขาดความเชื่อในบางเวลา เราต้อง สงบและวางใจ ในเสียงของพระองค์ และให้พระสัญญา ที่เป็นดังคำยืนยันในสิ่งที่พระองค์จะทำนั้นสำเร็จ และพูดคุย อธิษฐานกับพระองค์ อย่างที่โมเสสได้คุยกับพระเจ้า เพื่อเราจะได้รับรู้และมั่นใจมากยิ่งขึ้น แม้ว่าพระองค์อาจจะไม่ได้คุยกับเราในทันที เพราะมันเหมือนกับพระองค์ได้บอกเราไป แล้ว  เราก็ต้องรอคอย และฟังเสียงพระองค์อย่างตั้งใจด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.