เมื่อฟาโรห์ปล่อยประชากรไปแล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินของคนฟีลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้

เมื่อฟาโรห์ปล่อยประชากรไปแล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาไปทางแผ่นดินของคนฟีลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้ เพราะพระเจ้าตรัสว่า “เกรงว่าเมื่อประชากรไปเผชิญสงครามเข้า พวกเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต์” อพย 13: 17
พระเจ้ารู้ความจำกัดของเรา พระองค์รู้ว่าเราจะสู้ได้มากแค่ไหน พระองค์จึงคอยควบคุมทุกสิ่งอยู่ เพียงแต่อย่าให้ใจเรา หวาดระแวงเกินกว่าที่พระองค์บอก เท่านั้น
และพระองค์จะมีหนทาง วิถีทางที่จะช่วยเราให้ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ  ไปได เราต้องพึ่งพา รอคอย ฟังพระองค์ เชื่อฟังพระองค์อย่างเต็มกำลัง แล้วเราจะได้รับผลดีอย่างแน่นอน

Leave a Comment

Your email address will not be published.