เมื่อทนทุกข์ ให้อธิษฐาน เมื่อชื่นชม จงสรรเสริญ

Intimacy Tuesday 15 May 2018 2018
“มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน มีใครร่าเริงยินดีหรือ? จงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ ”
‭‭ยากอบ‬ ‭5:13-14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อเรามีเรื่องราวในใจ เราไม่ต้องเสแสร้ง แต่ให้พูดสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อต้องการคำอธิษฐานเผื่อ ก็บอกไปตามนั้น เพราะไม่มีใคร ที่เผชิญแต่สิ่งดีได้ตลอด โดยไม่ยอมรับสิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีที่พระบิดา อนุญาตให้เกิดขึ้น 
 
+ เมื่อมีภาระหนัก การให้พี่น้อง ช่วยอธิษฐานเผื่อเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อได้พระพรหรือผ่านเหตุการณ์ที่พระองค์อนุญาต การสรรเสริญก็เป็นการแสดงออกถึง ความไว้วางใจ ความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ด้วยเช่นกัน. 
 
+ จงแสดงออกภายในที่สะท้อน พระคุณพระบิดาออกมาภายนอก 

Leave a Comment

Your email address will not be published.