เมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมาข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ คือข้าพระองค์ไปกับมหาชนและนำพวกเขาไปเป็นกระบวนแห่ถึงพระนิเวศของพระเจ้า

4เมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมา
ข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ คือ
ข้าพระองค์ไปกับมหาชน
และนำพวกเขาไปเป็นกระบวนแห่ถึงพระนิเวศของพระเจ้า
ด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงขอบพระคุณ
คือมวลชนกำลังฉลองเทศกาลเลี้ยง สดด 42:4
เมื่อเราร้องทูลต่อพระบิดา ถึงสถานการณ์ที่เราเผชิญ เรายิ่งกระหายหาพระองค์มากขึ้น อยากใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น เราปรารถนาที่จะอยู่ในแผนงานของพระองค์
ชุมชนของพระเจ้า ก็เป็นที่แหล่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ และทำให้เราการสรรเสริญนมัสการเป็นที่ยำเกรง
เมื่อเราอยู่ในชุมชนของพระเจ้า เราจะได้รับกำลังใจ รับการหนุนน้ำใจ จากพี่น้องคนอื่น ๆ ที่อาจผ่านสถานการณ์นี้มาแล้ว หรือคนที่กำลังต้องการให้เราช่วยอะิษฐานเผื่อ เราก็เป็นพร และได้รับพรด้วยเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.