เพื่อทำการพิพากษาทุกคน และเพื่อทำให้คนอธรรมทุกคนสำนึกตัวถึงการอธรรมทุกอย่าง

เพื่อทำการพิพากษาทุกคน และเพื่อทำให้คนอธรรมทุกคนสำนึกตัวถึงการอธรรมทุกอย่าง ที่พวกเขาทำไปตามวิถีทางอธรรมนั้น และสำนึกตัวถึงความหยาบช้าทั้งหมด ที่คนบาปชั่วได้กล่าวร้ายต่อพระองค์ ยูดา15

ในที่สุดแล้ว ผู้ที่ดำเนินชีวิตอธรรม ไม่ยำเกรง และไม่เชื่อวางใจในพระเยซูจะต้องถูกพิพากษาในบึงไฟนรก นิรันดร

พวกเขาเองไม่ตระหนักในการมาของพระเยซูที่มาเพื่อช่วยคนที่รู้ตัวว่าตนเป็นคนบาปให้รอด กลับดำเนินในอธรรมและปฏิเสธพระคริสต์เสีย
โรม 5:6 ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลัง พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสม

พวกเขาจะต้องถูกพระเยซูพิพากษาในวาระสุดท้าย ขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายด้วยเถิด

Leave a Comment

Your email address will not be published.