เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้งๆ ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย เขาก็หลอกตัวเอง 

เพราะว่าถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้งๆ ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย เขาก็หลอกตัวเอง  กท6 3
  • พระเจ้าให้คุณค่าเราทุกคนอย่างมาก เพราะพระองค์รักเราและมาตายไถ่บาปให้กับเราแล้ว
  • พระองค์ให้เกียรติคนที่ถ่อมใจ เสมอ เราเห็นได้จากชีวิตของพระเยซูที่ถ่อมใจอย่างที่สุดจนถึงความมรณา พระบิดาได้ยกพระองค์ขึ้นสูงกว่า คนทั้งปวง
  • เราต้องสำรวจใจเรา ต้องเรียนรู้ในชีวิตที่ถ่อมใจ ไม่สำคัญตนเองผิดไป เพราะอย่างไรพระเจ้าก็รักเรามากเช่นกันอยู่แล้ว
  • ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีเมตตามาถึงชีวิตที่เล็กน้อยอย่างเราเสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.