เพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเรา

Intimacy Sunday 23 December 2018
“เพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเรา พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี ส่วนมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา เมื่อลมพัดผ่าน มันก็หายไป และสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีก”
‭‭สดุดี‬ ‭103:14-16‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.14-16.thsv11

+ พระบิดารู้จักเราเป็นอย่างดี เราถูกสร้างจากผงคลี ร่างกายเราไม่มีอะไร วันเวลาของมนุษย์ก็สันนัก แต่วิญญาณจิตภายใน สำคัญ

+ พระบิดาสร้างเราจากผงคลี และทำให้เรามีขีวิต ด้วยลมปรานของพระองค์ เราจึงมีคุณค่าสำหรับพระองค์ พระองค์รักเราอย่างที่เราเป็น และพระคุณของพระองค์จะนำหน้าเราเสมอไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.