เพราะท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่พักพิงของท่าน

“เพราะท่านได้ทำให้พระยาห์เวห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
คือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่พักพิงของท่าน ” สดุดี 91:9

โลกนี้เต็มไปด้วยความอันตราย และความล่อลวง และสิ่งต่าง ๆ ที่ยั่วยวนใจ ให้เราหลงออกจากทางของพระบิดา
ยิ่งไปกว่านั้น โลกนี้ที่มารซาตานยังครอบครองอยู่ ก็ได้คอยกัดเซาะวิญญาจิต และจิตใจของเหล่าผู้เชื่อ ให้พบกับความบาดเจ็บต่าง ๆ มากมาย ยิ่งผู้เชื่อมีความอ่อนแอ บางเรื่อง มารซาตานก็ยิ่งจะคอยหาทางที่จะซ้ำเติม ให้เกิดความขมขื่น หรือใจปรักปรำตนเอง

เราไม่สามารถหนีออกจากโลกนี้ไปได้ แต่เราสามารถพึ่งพาและพักพิงอาศัยในความปลอดภัยภายใต้พระหัตถ์ของพระบิดา ผู้เป็นที่ลี้ภัยนิรันดร

พระบิดาจะโอบอุ้ม ฝ่ายวิญญาณจิตของเราให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ยิ่งเราทั้งหลายใกล้ชิด ติดสนิทพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ เป็นวิถีชีวิต มากเพียงใด เราก็จะพบได้ว่า ยังมีพื้นที่ที่เราสามารถลี้ภัย หลบภัยจากมารซาตานเหล่านี้ได้ปลอดภัย

อ้อมกอดพระบิดานั้นปลอดภัยมากจริง ๆ ขอให้เรามีประสบการณ์เช่นนี้เรื่อยไป

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by irina blok

Leave a Comment

Your email address will not be published.