เพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายของอิสอัค

แต่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “อย่ากลุ้มใจเพราะเรื่องเด็กนั้นและทาสหญิงของเจ้า ทุกสิ่งที่ซาราห์ขอก็จงทำตามที่นางขอ เพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายของอิสอัค ปฐก 20.12
แม้ว่าอับราฮัมจะมีลูกจากหญิงทาส ฮาการ์ เพราะความตั้งใจที่จะมีผู้สืบเชื้อสาย แต่ไม่ใช่เป็นวิธีการของพระเจ้า พระองค์ก็ยังมีเมตตาต่อท่าน นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัว ระหว่างนางซาราห์ และฮาการ์ พระเจ้าได้เข้ามาพูดกับอับราฮัมถึง ความกลุ้มใจนี้ ที่ท่านได้เผชิญ และพระเจ้าได้บอกวิธีการจัดการให้กับท่านด้วยเช่นกัน
เราไม่ได้สมบูรณ์และไม่ได้ดีไปเสียทุกเวลา แต่เราเองเมื่อถ่อมใจและเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าอย่างอับราฮัม แน่นนอนว่าเป็นมีฐานะเป็นลูกของพระองค์ด้วยเช่นกัน และพระองค์จะมีวิธีในการช่วยเหลือและนำหน้าชีวิตของเรา อย่างดีเลิศ ของเพียงเราไว้วางใจพระองค์เท่านั้น และดำเนินตามทางของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.