เชื้อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อน

intimacy tuesday 19 March 2019
เชื้อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อน กท 5;9
  • เชื้อร้ายในชีวิตเพียงนิดเดียวก็อาจทำให้ สิ่งเลวร้ายกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่โตได้เช่นกัน
  • การมไม่ได้วางใจในพระผู้ไถ่นั้นด้วยสุดจิตใจสุดใจของเรา ก็อาจส่งผลถึงชีวิตนิรันดรได้ด้วยเช่นกัน เพราะเมือ่เราไม่ได้วางใจพระนามพพระองค์อย่างเต็มร้อย นั่นก็เป็นการสร้างเชื้อบาปที่จะค่อยๆสะสมมากขึ้น
  • เราต้องสำรวจตัวเองทุก ๆ วัน อย่าให้เชื้อบาปใด ๆ เข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเรา อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.